Obchodní podmínky

1/  Úvodní ustanovení

2/  Objednání, uzavření kupní smlouvy

3/  Platební podmínky, přeprava zboží

4/  Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

5/  Závěrečná ustanovení

 

1/ Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.sideco.cz.

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (sideco.cz) a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

Provozovatel obchodu

Jiří Jeníček

Novostrašecká 69

273 04  Čelechovice

IČO: 71032312

Tel.: 312651809

Mob.: 739375857

 

2/ Objednání, uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.sideco.cz jsou závazné.Podáním objednávky, kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správně registrační údaje, zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Ke každé objednávce vám zašleme spolu se zbožím doklad o koupi.

 

Při registraci na našem e-shopu Vám při dalších objednávkách poskytujeme 3 % slevu na zakoupené zboží.

 

3/ Platební podmínky, přeprava zboží

Všechny ceny jsou včetně DPH a jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednání.

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

bezhotovostně převodem na běžný účet prodávajícího č.ú.: 314541221/0100

-v hotovosti v kamenném obchodě na adrese  Novostrašecká 116, 273 04  Stochov - Čelechovice

 

Odeslané zboží na dobírku je kupující povinen převzít a uhradit ve lhůtě 7dnů od odeslání zboží. Pokud kupující v této lhůtě zboží nevyzvedne, přísluší prodávajícímu náhrada škody z titulu nedodržení podmínek kupujícím, kdy budou kupujícímu vyúčtovány prodávajícím oprávněně vynaložené náklady spojené s vyřízením platné objednávky až do výše 500,- Kč .

Poté bude kupujícímu vystaven doklad na úhradu takto vynaložených nákladů se splatností 15 dnů, v případě prodlení v platbě přísluší prodejci penále ve výši 0,25 % za každý den prodlení.

 

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a v případě neodebrání dobírky s uhrazením poplatku za odeslání zboží v této výši.

 V případě, že si zboží nevyzvednete a budete vyžadovat opětovné zaslání, bude vám k zboží účtováno opětovné poštovné a balné ve dvojnásobné výši.                

Je přijaté zboží poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy a to do dvou dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. Pokud tato zásada nebude prokazatelně dodržena, má zasílatel právo reklamaci zamítnout. Nebyla dodržena stanovená lhůta pro nahlášení této škody.

 

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Zboží při platbě předem bude odesláno do 2 dnů po připsání platby na účet.

 

4/ Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14 denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na naší kamenné prodejně.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

Jiří Jeníček
Novostrašecká 69
273 04  Čelechovice

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání a opotřebování, v původním obalu, nesmí být ušpiněné a s kompletními doklady. V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na výše uvedenou adresu ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

 

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Záruka na zboží:

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

5/  Závěrečná ustanovení

Jako provozovatelé e-shopu se zavazujeme, že Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetímu subjektu či zneužity ke komerčním účelům.Odesláním elektronické objednávky kupující souhlasí se všemi ustanoveními obchodních podmínek v platném znění v den odeslání objednávky.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).